Category: Dasbodh-Story

Page 3/4

Dasbodh-Story

८ फेब्रुवारी – नामस्मरणापरते दुसरे हित नाही.

Dasbodh-Story

७ फेब्रुवारी – रिकामा वेळ सगळा भगवंताकडे लावावा

Dasbodh-Story

६ फेब्रुवारी – नामस्मरण, शरणागती, आणि भगवत्प्राप्ती

Dasbodh-Story

५ फेब्रुवारी-कळकळीचे नामस्मरण

Dasbodh-Story

४ फेब्रुवारी – भगवंताच्या नामानेच वासनाक्षय!

Dasbodh-Story

३ फेब्रुवारी – नाम घेतल्याने आपले अवगुण कळून येतील

Dasbodh-Story

२ फेब्रुवारी – नामाने सद्‍बुद्धी उत्पन्न होते.

Dasbodh-Story

१ फेब्रुवारी – देहबुद्धीच्या विस्मरणाकरिता नाम.

Dasbodh-Story

माझी चूक कळली

Dasbodh-Story

आज म्हटलं आयुष्य विणायला घेऊया जमतंय का ते बघुया

Theme by Mind Riders Technology